In

Kết nối mạng bằng cáp LAN

Kết nối mạng bằng cáp LAN

Kết nối LAN có dây cho phép truy cập Internet.

Đảm bảo kết nối mạng Internet qua bộ định tuyến.

Mẹo

 • Nếu bạn đang sử dụng modem có các chức năng của bộ định tuyến, bạn không cần chuẩn bị một bộ định tuyến riêng. Hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin về thông số kỹ thuật của modem.
Hình minh họa phương thức kết nối
 1. Cáp LAN
 2. Máy tính
 3. Bộ định tuyến
 4. Modem
 5. Internet
 1. Thiết lập bộ định tuyến mạng LAN. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến LAN hoặc liên hệ với người thiết lập mạng (quản trị viên mạng).
 2. Khi đã kết nối cáp LAN, TV sẽ tự động kết nối mạng. Bạn có thể kiểm tra trạng thái trong [Cài đặt] — [Mạng và Internet] dưới Ethernet.

Lưu ý

 • Vì mục đích bảo mật, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo kết nối TV với Internet thông qua bộ định tuyến/modem có chức năng bộ định tuyến. Kết nối trực tiếp của TV với Internet có thể khiến TV phải đối mặt với các mối đe dọa về bảo mật như trích xuất hoặc xáo trộn nội dung hoặc thông tin cá nhân.
  Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà quản trị mạng của bạn để xác nhận mạng của bạn có chức năng bộ định tuyến.
 • Các cài đặt liên quan đến mạng cần thiết có thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bộ định tuyến. Để biết chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn do nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp hoặc các tài liệu được cung cấp kèm theo bộ định tuyến. Bạn cũng có thể liên hệ với người thiết lập mạng (quản trị viên mạng).