Отпечатване

Телевизор

Използвайте това помощно ръководство, ако имате въпроси за това как да използвате вашия телевизор. За подробна информация вижте “За помощното ръководство”.

Избрани теми

  • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение. Това ръководство включва описания за всички модели/държави/региони. Включени са също описани за функции, които не се поддържат в някои модели/държави/региони.