Tulosta

Liitinten kytkennät

Käytettävissä olevien liitinten tyypit ja muodot vaihtelevat televisiosi mukaan.
Katso liitinten paikka Asetusopas -oppaasta (painettu opas).

PääteKuvaus
USB-portin kuva
USB
Digikameran, videokameran tai USB-tallennusvälineen liittämiseen.

Huomautus

 • Suuren USB-laitteen liittäminen voi häiritä sen vieressä olevia muita yhdistettyjä laitteita. Jos näin käy, liitä laite toiseen USB-liitäntään.
USB HDD REC -portin kuva
USB HDD REC
Yhdistetään USB-kiintolevylaitteeseen tai digikameraan/videokameraan/USB-tallennusvälineeseen.
Taltiointi USB-kiintolevylaitteelle on käytettävissä vain tietyillä alueilla, tietyissä maissa ja tietyissä televisiomalleissa.
AV IN -liittimen kuva
AV IN
Kytkee videonauhuriin/videopelilaitteistoon/DVD-soittimeen/videokameraan/ulkoiseen sovittimeen.*1
Käytä komposiittiliitäntään analogista jatkokaapelia (ei kuulu toimitukseen).
*1 Käytä SCART-RCA-sovitinta ja analogista jatkokaapelia ulkoiselle laitteelle, jolla on vain SCART AV OUT -liitäntä.
Katso lisätietoja analogisesta jatkokaapelista kohdasta Blu-ray/DVD-soittimen liittäminen.
AV IN ja S-CENTER SPEAKER IN​ käyttävät samaa liitäntää.
S-CENTER SPEAKER IN -liittimen kuva
S-CENTER SPEAKER IN​
Yhdistää television ja äänilaitteen käyttämällä S-CENTER OUT ‑lähtöä/liitäntää, kun käytössä on Television keskimmäisen kaiuttimen tilan kaapeli. Varmista ennen liittämistä, että yhdistettävän television ja audiolaitteen virtajohdot (verkkovirtajohdot) on irrotettu.
Katso lisätietoja kohdasta Television käyttö keskikaiuttimena (vain mallit, joissa on Television keskimmäisen kaiuttimen tila).

Huomautus

 • Jos et käytä CENTER SPEAKER IN ‑liitintä tai S-CENTER SPEAKER IN​ ‑tuloa, estä kaiuttimista kuuluva häiriöääni noudattamalla seuraavia ohjeita.
  Paina kaukosäätimen (Pika-asetukset) -painiketta ja poista [Television keskimmäisen kaiuttimen tila] käytöstä kohdassa [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo].
HDMI IN -liittimen kuva.
HDMI IN
Yhdistetään HDMI-laitteeseen. HDMI-liitäntä voi siirtää digitaalivideota ja -ääntä yhdellä kaapelilla. Kun haluat käyttää korkealaatuista 4K-sisältöä, kytke Korkealuokkaiset nopeat HDMI‐kaapelit ja aseta HDMI IN ‑portin asetus [HDMI-signaalimuoto] näytön ohjeiden mukaan.
4K 120p ‑sisältöä tukevan HDMI IN ‑portin kuva
HDMI IN (4K 120 Hz)
Jos käytät HDMI-laitetta, joka tukee 4K 100/120 Hz -videolähtöä, liitä Ultranopea HDMI -kaapeli ja aseta HDMI IN ‑portin asetus [HDMI-signaalimuoto] näytön ohjeiden mukaan.

Huomautus

 • 4K 100 Hz ‑tuki vaihtelee maittain ja alueittain.
HDMI IN eARC/ARC -portin kuva
HDMI IN (eARC/ARC)
Yhdistä eARC (Enhanced Audio Return Channel)- tai ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tukeva äänijärjestelmä liittämällä se television HDMI-porttiin, jossa on merkintäeARC/ARC”. Tämä toiminto lähettää äänen äänijärjestelmään, joka tukee eARC/ARC-paluukanavaa HDMI-kaapelin kautta. Jos äänijärjestelmä ei tue eARC/ARC-paluukanavaa, sinun on liitettävä DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännällä.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liittimen kuva
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Yhdistetään äänijärjestelmään, jossa on optinen äänen tuloliitäntä.
Kun liitetään äänijärjestelmään, joka ei ole yhteensopiva ARC:n kanssa käyttämällä HDMI-kaapelia, digitaalisen äänen tuottamista varten on liitettävä optinen äänikaapeli DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntään.
ANTENNA-liittimen kuva
(RF-tulo)
Yhdistetään kaapeliin/antenniin/ulkoiseen sovittimeen.

Huomautus

 • Kun kaapeli liitetään kaapeli-/antennituloon, kiristä se vain sormikireydelle. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa televisiota.
MAIN/SUB-liittimen kuva
(satelliittitulo)
Yhdistetään satelliittituloon.
Kytkennän vaiheet: SUB.MAIN → Antenni.
Kun käytössä on SUB.-liitin, liitä vain, kun käytetään kaksoisviritintilaa, paitsi yhden kaapelin jakelulle EN50494 (mallin mukaan).
LAN-portin kuva
LAN
Liitä reitittimeen.
Yhdistä verkkoon LAN-kaapelilla.
CAM-aukon kuva
CAM (CA-moduuli)
Sen avulla päästään maksu-TV-palveluihin. Lisätietoja on annettu CAM-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

Huomautus

 • Älä laita älykorttia suoraan television TV CAM -aukkoon. Se on asetettava valtuutetun jälleenmyyjän toimittamaan CA-moduuliin.
 • CAM-tuen saatavuus vaihtelee maan/alueen mukaan. Tarkista asia valtuutetulta jälleenmyyjältä.
 • CAM-viesti voi tulla esiin, kun vaihdat digitaaliseen ohjelmaan internetvideon käytön jälkeen.
 • Älä poista dummy-korttia tai -suojusta (saatavuus vaihtelee televisiomallin mukaan) television CAM-aukosta muusta syystä kuin älykortin asettamista varten CAM-moduuliin.
CENTER SPEAKER IN -liittimen kuva
CENTER SPEAKER IN
Kun haluat käyttää television kaiuttimia keskikaiuttimina, liitä AV-vastaanottimen lähtö television CENTER SPEAKER IN -tuloon.
Kun haluat käyttää television kaiuttimia keskikaiuttimena, paina kaukosäätimen (Pika-asetukset) -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo] — [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä].

Huomautus

 • Irrota sekä television että AV-vastaanottimen virtajohto (verkkovirta) ennen kaapeleiden kytkemistä.
 • Jos et käytä CENTER SPEAKER IN ‑liitintä tai S-CENTER SPEAKER IN​ ‑tuloa, estä kaiuttimista kuuluva häiriöääni muuttamalla seuraavaa asetusta.
  Paina kaukosäätimen (Pika-asetukset) -painiketta ja poista [Television keskimmäisen kaiuttimen tila] käytöstä kohdassa [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Äänen ulostulo].