Tlač

O Príručke pomocníka

Táto príručka pomocníka vysvetľuje, ako používať tento TV prijímač. Podrobnosti o inštalácii tohto televízora nájdete aj v Sprievodca nastavením a Referenčná príručka, kde nájdete informácie, napríklad špecifikácie a spôsoby upevnenia tohto televízora na stenu.

Ilustrácia návodov
  1. Sprievodca nastavením
  2. Referenčná príručka

Verzie Príručky pomocníka

K dispozícii sú dve verzie Príručky pomocníka: zabudovaná verzia a online verzia. Online Príručka pomocníka obsahuje najnovšie informácie.
Online Príručka pomocníka sa automaticky zobrazí, pokiaľ je televízor pripojený na internet; v opačnom prípade sa zobrazí zabudovaná Príručka pomocníka.

Ilustrácia internetového pripojenia

Štruktúra Príručky pomocníka

Podrobnosti o štruktúre Príručky pomocníka nájdete na stránke Štruktúra Príručky pomocníka.

Poznámka

  • Ak chcete používať najnovšie funkcie popísané v Príručke pomocníka, môže byť potrebné aktualizovať softvér televízora. Podrobnosti o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke Aktualizácie softvéru.
  • Názvy nastavení v Príručke pomocníka sa môžu odlišovať od názvov zobrazených na TV prijímači v závislosti od dátumu uvedenia TV prijímača do predaja alebo od modelu/krajiny/oblasti.
  • Obrázky a ilustrácie v tejto príručke sa môžu odlišovať v závislosti od modelu TV prijímača.
  • Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.
  • Príručka pomocníka obsahuje popisy spoločné pre všetky modely/regióny/krajiny. Niektoré popisy funkcií sa nevzťahujú na váš model/región/krajinu.

Tip

  • Táto príručka pomocníka je napísaná pre všetky oblasti/krajiny. Niektoré opisy obsiahnuté v tejto príručke pomocníka sa na niektoré oblasti a krajiny nevzťahujú.