Tlač

Používanie TV prijímača ako stredového reproduktora (len modely s Režim stredného reproduktora TV)

Modely s režimom Režim stredného reproduktora TV majú konektorové vstupy CENTER SPEAKER IN alebo konektorové vstupy S-CENTER SPEAKER IN​ na zadnej strane TV.

Na televízoroch so vstupom S-CENTER SPEAKER IN​ môžete televízor použiť ako stredový reproduktor v nasledujúcich prípadoch.

 • Keď je pripojený zvukový panel s výstupom/konektorom S-CENTER OUT

Pri použití televízora ako stredového reproduktora znejú rozhovory prirodzene, pretože ich počujete z obrazovky a jej okolia.

Tip

 • V prípade audio systémov s podporou Acoustic Center Sync a konektorom S-CENTER OUT si pozrite tieto informácie.
  https://www.sony.net/hav_faq

  https://www.sony.net/hav_faq
  QR kód pre webovú stránku podpory Sony

 • Niektoré modely majú konektory CENTER SPEAKER IN aj S-CENTER SPEAKER IN​.
 1. Pripojte televízor a zvukový panel s podporou Acoustic Center Sync pomocou Kábel režimu stredného reproduktora TV, ktorý bol dodaný s podporovaným zariadením.
  Pripojte kábel režimu stredového reproduktora televízora k pripájaciemu konektoru na zadnej strane televízora.
  1. Kábel režimu stredného reproduktora TV (dodáva sa so zariadeniami, ako sú napríklad zvukové panely, ktoré majú konektory S-CENTER OUT)

  Poznámka

  • Aj keď pripájate zvukový panel s konektorom S-CENTER OUT, musí byť pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI ako bežný zvukový panel.
  • Prečítajte si tiež návod na obsluhu zvukového systému s konektorom S-CENTER OUT.
 2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia), zmeňte — [Audio výstup] na [Audio systém].

Poznámka

 • Ak z televízora nevychádza stredový zvuk, zapnite [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Režim stredného reproduktora TV].

Pripojenie AV prijímača reproduktorovým káblom

Reproduktorovým káblom prepojte TV prijímač a AV prijímač.

Pripojte reproduktorový kábel k terminálu na zadnej strane TV prijímača
 1. AV prijímač
 2. Reproduktorový kábel (nedodáva sa)

Na pripojenie AV prijímača k terminálu CENTER SPEAKER IN TV použite reproduktorový kábel (nedodáva sa).
Po pripojení nezabudnite zakrútiť konce reproduktorového kábla a vložiť ich do terminálov TV a AV prijímača.

CENTER SPEAKER IN konektor sa líši podľa modelu. Pri pripájaní kábla si pozrite nižšie uvedené obrázky.

*Na každom konci odrežte z reproduktorového kábla približne 10 mm izolácie.

Poznámka

 • Aby ste zabránili vzájomnému kontaktu vodičov reproduktorového kábla, dbajte na to, aby ste z reproduktorového kábla neodrezali príliš veľa izolácie.
 • Reproduktorový kábel pripojte správne, aby sa zhodovala polarita (+/-) TV prijímača a AV prijímača.