Skriv ut

Anslutande terminal

De sorter och former på anslutningar som finns tillgängliga varierar beroende på din TV.
För att hitta anslutningarna, se Startguide (handbok).

AnslutningBeskrivning
Bild på USB-port
USB
Ansluter till digital stillbildskamera/videokamera/USB-lagringsmedia.

Observera

 • Anslutning av en stor USB-enhet kan störa andra enheter som är anslutna intill den. Anslut den i så fall till en annan USB-ingång.
Bild på USB HDD REC-port
USB HDD REC
Ansluts till USB HDD-enheten eller digital stillbildskamera/videokamera/USB-lagringsmedium.
USB HDD-inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för ett begränsat antal regioner/länder/TV-modeller.
Bild på AV IN-uttag
AV IN
Ansluts till videobandspelare/videospelspel/ DVD-spelare/videokamera/extern låda.*1
För en sammansatt anslutning, använd en analog förlängningskabel (medföljer inte).
*1 För en extern enhet som bara har SCART AV OUT, använd en SCART-RCA-adapter och analog förlängningskabel.
Mer information om formen på den analoga förlängningskabeln finns i Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare.
AV IN och S-CENTER SPEAKER IN​ delar samma terminal.
Bild på S-CENTER SPEAKER IN-uttag
S-CENTER SPEAKER IN​
Ansluter TV:n och en ljudenhet med ett S-CENTER OUT-uttag som använder en Kabel för centerhögtalare-läge för TV. Innan du ansluter måste du se till att dra ur nätkabeln (nätsladden) från TV:n och ljudenheten som ska anslutas.
Mer information finns i Använda TV:n som en mitthögtalare (endast på modeller med Centerhögtalare-läge för TV).

Observera

 • Om du inte använder CENTER SPEAKER IN-terminalen eller S-CENTER SPEAKER IN​-ingången ska du utföra följande inställningar för att förhindra brus från högtalarna.
  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och inaktivera [Centerhögtalare-läge för TV] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].
Bild på HDMI IN-terminal.
HDMI IN
Ansluts till HDMI -enheten. HDMI -gränssnittet kan överföra digital video och ljud genom en enda kabel. För att kunna ta del av 4K-innehåll av hög kvalitet ska du ansluta en Premium HDMI‐höghastighetskabel och följa instruktionerna som visas på skärmen för att ställa in [HDMI-signalformat] på HDMI IN-porten.
Bild på HDMI IN MED STÖD för 4K 120p-port
HDMI IN (4K 120 Hz)
Om du använder en HDMI-enhet som stöder videoutgång i 4K 100/120 Hz, ska du ansluta HDMI-kabel med ultrahög hastighet och följa instruktionerna som visas på skärmen för att ställa in [HDMI-signalformat] på HDMI IN-porten.

Observera

 • 4K 100 Hz-stöd beror på ditt land/din region.
Bild på HDMI IN eARC/ARC-port
HDMI IN (eARC/ARC)
Om du vill ansluta ett ljudsystem som stödjer eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), ska du ansluta till HDMI -porten som hetereARC/ARC” på TV:n. Det är en funktion som skickar ljud till ett ljudsystem som stöder eARC/ARC via en HDMI-kabel. Om ljudsystemet inte stöder eARC/ARC måste du ansluta med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Bild på DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-uttag
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Ansluts till ett ljudsystem med optisk ljudingång.
När du ansluter ett ljudsystem som inte är kompatibelt med ARC med en HDMI-kabel, måste du ansluta en optisk ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) för att mata ut digitalt ljud.
Bild på ANTENNA-terminal
(RF-ingång)
Ansluts till Kabel/Satellit/Extern box.

Observera

 • När du ansluter kabeln till kabel-/antenningången, ska du bara dra åt med fingret. Om du drar åt anslutningen för hårt kan TV:n skadas.
Bild på MAIN/SUB-uttag
(Satellitingång)
Ansluts till satellitingång.
Anslutningssteg: SUB.MAIN → Antenn.
För SUB.-uttag – anslut endast när du använder dubbelt tunerläge, med undantag för Single Cable Distribution EN50494 (beror på modell).
Bild på LAN-port
LAN
Anslut till en router.
Anslut till internet med en LAN-kabel.
Bild på CAM-plats
CAM (Villkorlig åtkomstmodul)
Ger tillgång till betaltvtjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din CAM.

Observera

 • Sätt inte in smartkortet direkt i TV:ns CAM -plats. Den måste monteras i den villkorade åtkomstmodulen som tillhandahålls av din auktoriserade återförsäljare.
 • CAM stöds inte i vissa länder/områden. Kontakta din auktoriserade återförsäljare.
 • Ett CAM -meddelande kan visas när du byter till ett digitalt program efter att ha använt Internetvideo.
 • Ta inte bort dummy-kortet eller locket (tillgängligheten beror på TV-modellen) från TV:ns CAM-plats utom för att sätta in ett smartkort monterat i CAM.
Bild på CENTER SPEAKER IN-uttag
CENTER SPEAKER IN
Om du vill använda dina TV-högtalare som centerhögtalare ansluter du AV-mottagarens utgång till CENTER SPEAKER IN på din TV.
Om du vill använda din TV:s högtalare som den centrerade högtalaren trycker du på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och väljer sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Högtalare] — [Ljudanläggning].

Observera

 • Innan du ansluter kablar ska du koppla bort nätkabeln (nätsladden) på både TV:n och AV-mottagaren.
 • Om du inte använder CENTER SPEAKER IN-terminalen eller S-CENTER SPEAKER IN​-ingången ska du ändra följande inställning för att förhindra brus från högtalarna.
  Tryck på (Snabbinställningar)-knappen på fjärrkontrollen och inaktivera [Centerhögtalare-läge för TV] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].