พิมพ์

ใช้งานแอปและบริการสตรีมมิ่งวิดีโออย่างปลอดภัย (ความปลอดภัยและข้อจำกัด)

ท่านสามารถใช้ทีวีได้อย่างปลอดภัยโดยตั้งข้อจำกัดการติดตั้งในแอพที่ดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือการจำกัด อายุของ ผู้ใช้งานโปรแกรม และวิดีโอ (คุณสมบัติบางอย่างใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่น / ภูมิภาค / ประเทศของคุณ)

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติการทำงานต่อไปนี้ [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] เพื่อ:

 • จำกัดช่องทีวีและการใช้งานอินพุตภายนอก
 • จำกัดการติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
 • จำกัดการใช้งานแอป (ระบบล็อคด้วยรหัสผ่าน)
 • จำกัดระยะเวลาใช้งานทีวี

คุณสามารถจำกัดคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ โดยการตั้งค่าต่อไปนี้

กำหนดข้อจำกัดช่วงอายุสำหรับรายการต่าง ๆ

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกรายการต่อไปนี้ตามลำดับ
  [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [การจัดประเภทรายการทีวี]
  ตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับรุ่น/ประเทศ/พื้นที่/ค่าปรับตั้งของคุณ

จำกัดการใช้แอป (ระบบล็อคด้วยรหัสผ่าน)

ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้งานแอป เช่น อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

ตั้งค่าจำกัดการใช้งานใน [การควบคุมโดยผู้ปกครอง]

หากตั้งค่านี้ไว้ ท่านจะต้องกรอก PIN เมื่อเริ่มการทำงานของแอพ

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
  [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] — [แอปพลิเคชัน]
 2. ตั้งค่าหรือกรอก PIN
 3. เปิดใช้งาน [จำกัดแอป]
 4. เลือกแอปที่ท่านต้องการจำกัดจากรายชื่อแอป
  แอปที่ถูกจำกัดการใช้งานจะเปลี่ยนจาก (ปลดล็อคแล้ว) เป็น (ถูกล็อค) จำกัดการใช้งานแอปทั้งหมดโดยเลือก [แอปทั้งหมด]

จำกัดการติดตั้งแอพจากแหล่งท่มาที่ไม่รู้จัก

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
  [การตั้งค่า] — [ความเป็นส่วนตัว] — [ความปลอดภัยและข้อจำกัด] — [ไม่รู้จักที่มา] — ปรับค่าใน [ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จัก]

หมายเหตุ

 • หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [ความปลอดภัยและข้อจำกัด] อุปกรณ์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยแอปที่ไม่รู้จักจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ Play Store ท่านยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดจากการใช้แอพเหล่านี้
 • หากลืม PIN คุณจะต้องรีเซ็ต TV เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน อย่าลืมรหัส PIN

คำแนะนำ

 • อาจมีข้อจำกัดอื่นๆแยกต่างหากขึ้นอยู่กับแอป สำหรับรายละเอียดโปรดดูวิธีใช้ของแอพ

จำกัดเวลาใช้งานโทรทัศน์

ตั้งค่าเพื่อจำกัดเวลาใช้งานโทรทัศน์สำหรับเด็ก

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ
  [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [การควบคุมโดยผู้ปกครอง] — [เวลาจอภาพ]
 2. ตั้งค่าหรือกรอก PIN
 3. เปิดใช้งาน [จำกัดเวลาจอภาพ] เพื่อเริ่มจำกัดการใช้งาน
  ค่าจำกัดการใช้งานจะปรากฏขึ้นด้านล่าง [จำกัดเวลาจอภาพ] ปรับค่าโดยตั้งค่าใน [ขีดจำกัดเวลาการใช้] หรือ [ช่วงเวลาที่จำกัด]