พิมพ์

ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง

ระดับเสียงจะถูกปรับอัตโนมัติในระดับที่เหมาะสมตามการปรับเปลี่ยนระดับเสียงของสัญญาณถ่ายทอดและสัญญาณอินพุท
การลดความต่างของระดับเสียงที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนช่องหรือสัญญาณจะทำให้คุณสามารถรับชมได้ที่ระดับเสียงคงที่ เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกค่าปรับตั้งต่อไปนี้
[การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง]

ภาพการปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง

หมายเหตุ

  • ผลที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์/ประเทศ/ภูมิภาค ค่าปรับตั้ง สัญญาณถ่ายทอดและสัญญาณอินพุทของคุณ