พิมพ์

การเลือกสัญญาณเข้า

หากต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ (เช่น เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD หรือแฟลชไดรฟ์ USB) ที่เชื่อมต่อกับทีวี หรือดูทีวีหลังจากใช้งานอุปกรณ์แล้ว ท่านจะต้องสลับช่องสัญญาณเข้า

หากท่านแก้ไขรายการและเพิ่มแอป ท่านจะสามารถสลับไปยังแอปเหล่านั้นได้ในหน้าจอเลือกช่องสัญญาณเข้า

  1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
    หรือกดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า) ใช้ปุ่ม (ซ้าย) / (ขวา) เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นกดปุ่ม (Enter)

หมายเหตุ

  • หากไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอินพุต HDMI อินพุต HDMI อาจไม่แสดงใน [ช่องต่อเข้า]

การแก้ไขรายการช่องสัญญาณเข้า

  1. กดปุ่ม (เลือกสัญญาณขาเข้า)
  2. กดปุ่ม (ขวา) (หรือปุ่ม (ซ้าย) ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้แสดงผลของทีวี) แล้วเลือก (แก้ไข)
  3. เลือกแอป/ช่องสัญญาณเข้า/อุปกรณ์ที่ต้องการแสดงหรือซ่อน
  4. เลือก [ปิด]

คำแนะนำ

  • เปลี่ยนลำดับหรือซ่อนรายการที่จัดแสดงโดยกดปุ่ม (ขึ้น) ที่รีโมทคอนโทรลขณะที่รายการถูกแรเงาเลือกอยู่ จากนั้น [ย้าย] และ [ซ่อน] จะปรากฏขึ้น หากท่านเลือก [ย้าย] ให้ใช้ (ซ้าย) / (ขวา) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม (ตกลง) บนรีโมทคอนโทรล
  • คุณสามารถสลับมาที่สัญญาณถ่ายทอดรายการ TV โดยกดปุ่ม TV ปุ่ม