พิมพ์

การใช้ การตั้งค่าเร็ว

หากท่านกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น [โหมดภาพ] [ตั้งเวลาปิด] และ [ปิดภาพ] บนหน้าจอปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการตั้งค่า เช่น [สัญญาณเสียงออก] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแสดงผล [การตั้งค่า] จาก [การตั้งค่าเร็ว] ได้อีกด้วย

หมายเหตุ

  • เนื้อหาที่แสดงในการตั้งค่าทีวีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ
ภาพของหน้าจอทีวี
  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลื่อนโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเลือกการตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่าที่แสดงขึ้น

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลื่อนโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวา แล้วเลือก (แก้ไข)
  3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
  4. เลือก [ปิด]

คำแนะนำ

  • หากต้องการเปลี่ยนลำดับหรือซ่อนรายการที่แสดง ให้กดปุ่ม (ตกลง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้พร้อมกับไฮไลท์รายการนั้น แล้วระบบจะแสดง [ย้าย] และ [ซ่อน] หากท่านเลือก [ย้าย] ให้ใช้ (ซ้าย) / (ขวา) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม (ตกลง) บนรีโมทคอนโทรล
  • ด้วย [การแจ้งเตือน BRAVIA] ใน การตั้งค่าเร็ว ท่านจึงสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแจ้งเตือน เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์และระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลต่ำหรือไม่