พิมพ์

การค้นหารีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลแบบมีเสียงเตือน)

รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับ TV มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหารีโมทคอนโทรลได้โดยการเปิดเสียงจากระบบเสียงเตือนในตัวเมื่อหารีโมทคอนโทรลไม่เจอ เช่น หากจำไม่ได้ว่าทิ้งไว้ที่ไหน (เช่น ใต้เบาะนั่งหรือซ่อนอยู่ในกองหนังสือพิมพ์) หรือขณะรับชมภาพยนตร์ในห้องมืด

รีโมทคอนโทรลที่เปิดเสียงเตือนด้านล่างโซฟา

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหารีโมทคอนโทรล

การใช้ปุ่มเปิดปิดที่ TV

 1. กดปุ่มเปิดปิดที่ TV
  เมนูจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ TV
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแล้วเลือก [ค้นหารีโมท] จากเมนูที่จัดแสดง
  เสียงเตือนจะดังขึ้นที่รีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ

  • ตัวเลือก [ค้นหารีโมท] ที่ปรากฏขึ้นโดยการกดปุ่มเปิดปิดที่ TV จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อรีโมทคอนโทรลที่มีเสียงเตือนในตัวถูกเข้าคู่ไว้กับ TV แล้ว
  • อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทางที่คุณสามารถค้นหารีโมทคอนโทรลจาก TV ของคุณ เสียงเตือนไม่สามารถเปิดเล่นจากรีโมทคอนโทรลในพื้นที่ที่อับสัญญาณ