พิมพ์

เว็บไซต์ช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลล่าสุดและคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ โปรดไปที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony:

https://www.sony-asia.com/support/
คิวอาร์โค้ดสำหรับเว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sony
https://www.sony-asia.com/support/