พิมพ์

การรับการออกอากาศสัญญาณภาพแบบดิจิตอล

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [การปรับอัตโนมัติ]
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับจูนช่องดิจิตอลทั้งหมดที่มีและจัดเก็บไว้ในทีวี

การเปลี่ยนช่วงการปรับจูน

กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [ช่วงการปรับช่อง] — [ปกติ] หรือ [แบบขยาย]

[ปกติ]
ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ภายในภูมิภาค/ประเทศของท่าน
[แบบขยาย]
ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาค/ประเทศใด

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถปรับจูนทีวีใหม่ได้โดยเลือก [การปรับอัตโนมัติ] แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หลังจากย้ายไปยังที่พักอาศัยใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือเพื่อค้นหาช่องที่เพิ่งเปิดใหม่