พิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

ดูภาพประกอบด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียง เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์

หมายเหตุ

 • ขั้วที่มีให้ใช้จะขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

การเชื่อมต่อซาวด์บาร์

ขอแนะนำให้เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของ TV (eARC หรือ ARC) เข้ากับขั้วสัญญาขาออก HDMI ของซาวด์บาร์ (eARC หรือ ARC) โดยใช้สาย HDMI

ภาพการเชื่อมต่อซาวด์บาร์
 1. ซาวด์บาร์
 2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

* ขอแนะนำให้ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับการรับรอง

เชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ผ่าน HDMI โดยดูคำแนะนำเกี่ยวกับ “การเชื่อมต่อ HDMI
หากคุณเชื่อมต่อ TV กับซาวด์บาร์ผ่าน HDMI คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้

 • เชื่อมโยงสถานะการจ่ายไฟของซาวด์บาร์และ TV
 • แสดงและกำหนดค่าซาวด์บาร์ที่ TV

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับซาวด์บาร์ที่ใช้
 • eARC” หรือ “ARC” อาจไม่มีแจ้งไว้ที่ขั้วต่อ HDMI ขึ้นอยู่กับซาวด์บาร์ที่ใช้ ดูรายละเอียดการเชื่อมต่อได้จากคู่มือสำหรับซาวด์บาร์

การเชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียง

ขอแนะนำให้เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของ TV (eARC หรือ ARC) กับขั้วสัญญาณขาออก HDMI ของซาวด์บาร์ (eARC หรือ ARC) ผ่านขั้วต่อ HDMI นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับสายดิจิตอลออพติคอลได้เช่นกัน

ภาพการเชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียง
 1. แอมป์เครื่องเสียง
 2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*
 3. สายดิจิตอลออพติคอล (ไม่ได้จัดมาให้)

* ขอแนะนำให้ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับการรับรอง

ดูการเชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียงผ่าน HDMI ได้จากหัวข้อ “การเชื่อมต่อ HDMI” เชื่อมต่อแอมป์เครื่องเสียงกับสายดิจิตอลออพติคอลได้จากหัวข้อ “การเชื่อมต่อสายดิจิตอลออปติคอล”

การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ eARC)

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตภายนอกและ TV ด้วยสาย HDMI เชื่อมต่อ TV และเครื่องเสียงด้วยสาย HDMI อื่น
  เชื่อมต่อเครื่องเสียงเข้าที่ขั้วสัญญาณขาเข้า HDMI ของทีวีที่มีข้อความ “ARC” หรือ “eARC/ARC
  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. อุปกรณ์อินพุตภายนอก (เช่น เครื่องบันทึกบลูเรย์/DVD)
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)
  3. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  4. HDMI เคเบิลพร้อมด้วยอีเทอร์เน็ต (ไม่มีมาให้)*

  * เราขอแนะนำ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ HDMI

 2. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [โหมด eARC] — [อัตโนมัติ]
 3. เลือก [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]
 4. เปิดใช้คุณสมบัติ eARC ของเครื่องเสียง
  ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
 5. การปรับเครื่องเสียง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเลือก [โหมด eARC] หากฟังก์ชั่น text-to-speech สำหรับข้อความบนหน้าจอภายในคุณสมบัติการใช้งานของ TV ถูกเปิดใช้งานไว้
 • หากเสียงส่งออกมาจากอุปกรณ์ที่รองรับ eARC ในขณะที่คุณกำลังรับชมผ่านอินพุต HDMI ทีวีจะทำงานดังต่อไปนี้
  • เสียงจากระบบเสียงและการตอบสนองของเสียงจะไม่แสดงผล และ
  • ประสิทธิภาพการจดจำเสียงของไมโครโฟนในตัวอาจลดลง (เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัวเท่านั้น)

การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ ARC)

 1. เชื่อมต่อทีวีและเครื่องเสียงด้วยสาย HDMI
  เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของทีวีที่มีข้อความ “ARC” หรือ “eARC/ARC
  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

  * เราขอแนะนำ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ HDMI

 2. การปรับเครื่องเสียง

หมายเหตุ

 • สำหรับการเชื่อมต่อ ARC ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจลดลง (เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว)

การเชื่อมต่อสายดิจิตอลออปติคอล

 1. เชื่อมต่อทีวีและเครื่องเสียงด้วยสายดิจิตอลออปติคอล
  เชื่อมต่อเข้ากับช่องอินพุตดิจิตอลออปติคอลของเครื่องเสียง
  ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
  1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  2. สายสัญญาณเสียงออปติคอล (ไม่ให้มาด้วย)
 2. การปรับเครื่องเสียง

คำแนะนำ

การเชื่อมต่อ HDMI ตรงกลางที่เครื่องเสียง (รองรับeARC)

คุณสามารถเชื่อมต่อกลางเครื่องเสียงได้ตามนี้
ดูคำแนะนำในการตั้งค่า TV ได้จากหัวข้อ การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับeARC) ดูการตั้งค่าเครื่องเสียงได้จากคู่มือสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ภาพประกอบของวิธีเชื่อมต่อ
 1. อุปกรณ์อินพุตภายนอก (เช่น เครื่องบันทึกบลูเรย์/DVD)
 2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)
 3. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
 4. HDMI เคเบิลพร้อมด้วยอีเทอร์เน็ต (ไม่มีมาให้)*

* เราขอแนะนำ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ HDMI