พิมพ์

บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

เมื่อบัญชี Google ถูกตั้งค่าบนทีวี

กำหนดค่าบัญชี Google หรือเพิ่มบัญชีอื่น ๆ

เมื่อบัญชี Google ไม่ได้ตั้งค่าบนทีวี

ไม่สามารถใช้ [บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้] ได้ หากต้องการตั้งค่าบัญชี Google ให้ตั้งค่า Google TV จากเมนูการตั้งค่า