พิมพ์

ระบบ

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่ปรากฏขึ้นหรือสามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรทัศน์

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[การช่วยเหลือพิเศษ]
ปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันการเข้าถึงและบริการสำหรับช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
[เกี่ยวกับ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทีวี
คุณสามารถรีเซ็ต TV ของคุณได้ที่นี่
[วันที่และเวลา]
กำหนดค่าเวลาปัจจุบันและการแสดงนาฬิกาอัตโนมัติ
[ภาษา / Language]
เลือกภาษาเมนู ภาษาของเมนูที่เลือกถูกจะกำหนดภาษาการจดจำเสียง
[แป้นพิมพ์]
ปรับการตั้งค่าของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
[พื้นที่เก็บข้อมูล]
เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล
[โหมดแอมเบียนท์]
กำหนดค่าการแสดงผลที่หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานโทรทัศน์หลังจากเลยเวลาที่กำหนดขณะจัดแสดงเนื้อหาที่ไม่ใช่สัญญาณถ่ายทอดหรือวิดีโอ
[กำลังไฟฟ้าและพลังงาน]
กำหนดค่าเพื่อประหยัดพลังงานและการเริ่มทำงานของหน้าจอโทรทัศน์
[แคสต์]
กำหนดค่าสิทธิ์อนุญาตในการทำงานขณะส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อพ่วง
[รีสตาร์ท]
รีสตาร์ทโทรทัศน์
[การควบคุมโดยผู้ปกครอง]
กำหนดค่าล็อคเนื้อหาสำหรับเด็กเพื่อจำกัดการใช้งาน เช่น [ช่อง & ช่องต่อเข้า], [แอปพลิเคชัน] และ [เวลาจอภาพ]
[ไฟสัญญาณ LED]
กำหนดค่า [การตอบสนองการดำเนินการ] และ [สถานะการตรวจจับเสียง]* (เมนูที่แสดงจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)
[เสียง]
กำหนดการตั้งค่า [เสียงระบบ]
[Apple AirPlay และ HomeKit]
กำหนดค่าสำหรับ Apple AirPlay และ HomeKit
[การตั้งค่าเริ่มแรก]
ตั้งค่าคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เครือข่ายและช่องสัญญาณ สำหรับการใช้งานครั้งแรก
[การตั้งค่าโหมดร้านค้า]
ปรับหน้าจอสำหรับการใช้แสดงหน้าร้านด้วยการตั้งค่า [โหมดตัวอย่าง] ฯลฯ

* เฉพาะทีวีที่มีไมโครโฟนในตัว