พิมพ์

ความช่วยเหลือและความคิดเห็น

ความช่วยเหลือจาก Sony สามารถแสดงได้ที่นี่ หากตั้งค่าบัญชี Google ในทีวี คุณจะให้คําติชม Google ได้