พิมพ์

หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง)

หากท่านมีปัญหา เช่น ภาพไม่แสดงบนหน้าจอหรือรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน ให้รีเซ็ตทีวีโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานด้านล่างนี้
หากต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกเข้ากับทีวีให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากทีวีก่อนการรีเซ็ต

การรีเซ็ตค่าการใช้พลังงาน

 1. เริ่มการทำงานของทีวีใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล
  กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกว่าทีวีจะเปิดใหม่ (ข้อความปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น)

  หากยังเกิดปัญหาอยู่ให้ถอดปลั๊กโทรทัศน์แล้วกดปุ่มเปิดปิดที่โทรทัศน์หนึ่งครั้ง
  จากนั้นรอ 2 นาทีก่อนเเปิดโทรทัศน์ คุณสามารถกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ที่ TV (40 วินาทีขึ้นไป) จนกว่าเครื่องจะปิดและทำการรีสตาร์ท ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้

 2. ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออก (สายหลัก)
  หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้ถอดปลั๊กสายไฟของทีวี (สายหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดที่โทรทัศน์แล้วปล่อย รอประมาณ 2 นาที แล้วเสียบปลั๊ก (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า

คำแนะนำ

 • ทีวีรุ่นที่มี 1 ปุ่ม (ปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น) สามารถเปิดใหม่อีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มเปิด/ปิดบนทีวีเพื่อแสดงเมนูการใช้งาน เลือก [เริ่มต้นใหม่] ในเมนู จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดทีวีใหม่
 • การตั้งค่าส่วนบุคคลและข้อมูลของท่านจะไม่สูญหายหลังจากรีสตาร์ททีวี

รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่รีเซ็ตแล้ว ให้ลองรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดของทีวี (เช่น Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายบัญชี Google และข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ Google Play และแอปอื่น ๆ ที่ติดตั้ง)

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก [การตั้งค่า] — [ระบบ] — [เกี่ยวกับ] — [รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น] — [รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น]
 2. ลบข้อมูลทั้งหมด
  หากท่านตั้งค่ารหัส PIN ไว้สำหรับโทรทัศน์ ท่านจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลดังกล่าว
  หลังจากสิ้นสุดการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน TV จะเรยีกใช้ตัวช่วยตั้งค่าเบื้องต้น คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google