Drukuj

Informacje o Przewodniku pomocniczym

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia dotyczące obsługi telewizora. Przewodnik ustawień zawiera także informacje na temat instalacji telewizora, a Przewodnik zawiera takie informacje, jak dane techniczne i instrukcja montażu telewizora na ścianie.

Ilustracja instrukcji
  1. Przewodnik ustawień
  2. Przewodnik

Wersje Przewodnika pomocniczego

Dostępne są dwie wersje Przewodnika pomocniczego: wersja wbudowana i wersja online. Przewodnik pomocniczy online zawiera najnowsze informacje.
Przewodnik pomocniczy online zostanie wyświetlony automatycznie po podłączeniu telewizora do Internetu. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony wbudowany Przewodnik pomocniczy.

Ilustracja połączenia z Internetem

Struktura Przewodnika pomocniczego

Szczegółowe informacje na temat struktury Przewodnika pomocniczego, patrz strona Struktura Przewodnika pomocniczego.

Uwaga

  • Aby skorzystać z najnowszych funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania zawiera strona Aktualizacje oprogramowania.
  • Nazwy ustawień w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić od wyświetlanych na ekranie telewizora w zależności od daty produkcji telewizora lub modelu/kraju/regionu.
  • Obrazy i ilustracje użyte w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
  • Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Przewodnik pomocniczy zawiera opisy wspólne dla wszystkich modeli/regionów/krajów. Niektóre opisy funkcji mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju.

Wskazówka

  • Przewodnik pomocniczy został napisany dla wszystkich regionów/krajów. Niektóre zawarte w nim opisy mogą nie mieć zastosowania do pewnych regionów i krajów.