Drukuj

Gniazda

Typy i kształty dostępnych złączy zależą od posiadanego telewizora.
Położenie złączy możesz sprawdzić w Przewodnik ustawień (drukowana instrukcja obsługi).
Przewodnik ustawień można również pobrać z Witryna internetowa pomocy.

GniazdoOpis
Obraz portu USB
USB
Służy do podłączania aparatu cyfrowego/kamery wideo/urządzenia pamięci masowej USB.

Uwaga

 • Podłączenie dużego urządzenia USB może kolidować z innymi urządzeniami podłączonymi obok niego. W takim przypadku należy podłączyć je do innego wejścia USB.
Obraz portu USB HDD REC
USB HDD REC
Służy do podłączania dysku USB HDD lub aparatu cyfrowego/kamery wideo/urządzenia pamięci masowej USB.
Funkcja nagrywania na dysku USB HDD jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
Obraz BUILT-IN MIC SWITCH
BUILT-IN MIC SWITCH
Służy do włączania/wyłączania wbudowanego mikrofonu w telewizorze. (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)
Obraz gniazda HDMI IN.
HDMI IN
Służy do podłączania urządzenia HDMI. Interfejs HDMI może przesyłać cyfrowy sygnał wideo i audio jednym kablem. Aby odtwarzać wysokiej jakości treści w 4K, podłącz Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speedpostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić [Format sygnału HDMI] portu HDMI IN. (Zgodne z HDCP 2.3)
Obraz portu HDMI IN SUPPORT 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
Używając urządzenia HDMI, które obsługuje odtwarzanie wideo w 4K 100/120 Hz, podłącz Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisjipostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić [Format sygnału HDMI] portu HDMI IN. (Zgodne z HDCP 2.3)

Uwaga

 • Obsługa sygnału 4K 100 Hz zależy od kraju/regionu.
Obraz portu HDMI IN eARC/ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
Aby podłączyć system audio zgodny ze standardem eARC (Enhanced Audio Return Channel) lub ARC (Audio Return Channel), należy wykorzystać gniazdo HDMIoznaczeniemeARC/ARC” w telewizorze. To funkcja, która wysyła dźwięk do systemu audio z obsługą eARC/ARC przez kabel HDMI. Jeśli system audio nie obsługuje funkcji eARC/ARC, należy go podłączyć za pomocą DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Wskazówka

W zależności od modelu obok gniazda wejściowego HDMI mogą być trzy wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

Obraz gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
lub
Obraz gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)Obraz gniazda S-CENTER SPEAKER IN
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Służy do podłączania do systemu audio z optycznym wejściem audio.
W przypadku podłączania systemu niezgodnego z ARC za pomocą kabla HDMI, należy podłączyć optyczny kabel audio do DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), aby odtwarzać dźwięk cyfrowy.

Uwaga

 • Gniazdo różni się w zależności od modelu.
 • Optyczne wyjście audio i S-CENTER SPEAKER IN​ współdzielą to samo gniazdo lub mają po jednym gnieździe (łącznie dwa gniazda).
 • W przypadku modelu, który wymaga współdzielenia jednego gniazda, należy użyć Przejściówka cyfrowego złącza audio dostarczonego z telewizorem, wykorzystując go jako optyczne wyjście audio.
S-CENTER SPEAKER IN​
Służy do połączenia telewizora i urządzenia audio wyposażonego w wyjście/gniazdo S-CENTER OUT za pomocą Kabel trybu centralnego głośnika TV. Przed podłączeniem należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilania podłączanego telewizora i urządzenia audio.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego.

Uwaga

Jeśli gniazdo CENTER SPEAKER IN lub wejście S-CENTER SPEAKER IN​ nie są używane, należy wykonać następujące czynności, aby zapobiec występowaniu szumu w głośnikach.

 • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wyłącz [Acoustic Center Sync] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia systemu audio].
 • Optyczne wyjście audio i S-CENTER SPEAKER IN​ współdzielą to samo gniazdo lub mają po jednym gnieździe (łącznie dwa gniazda).

Wskazówka

W zależności od modelu, obok gniazda S-CENTER SPEAKER IN​ mogą być dwie wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

Obraz gniazda wejściowego RF
(sygnał RF)
Służy do podłączania tunera telewizji kablowej/anteny/zewnętrznego tunera.

Uwaga

 • Podłączając kabel do gniazda telewizji kablowej/antenowego należy dokręcić go wyłącznie ręcznie, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić telewizor.
Obraz gniazda MAIN/SUB
(wejście satelitarne)
Służy do podłączania sygnału satelitarnego.
Etapy podłączania: SUB.MAIN → Antena.
Gniazdo SUB. jest używane tylko w przypadku trybu podwójnego tunera oprócz typu Single Cable Distribution EN 50494 i EN 50607 (EN 50607 dotyczy tylko wybranych regionów/krajów/modeli).

Uwaga

 • Podłączając kabel do wejścia satelitarnego, należy dokręcić go wyłącznie ręcznie, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić telewizor.
Obraz portu LAN
LAN
Służy do podłączania routera.
Służy do podłączania do Internetu za pomocą kabla LAN.
Obraz gniazda CAM
CAM (Conditional Access Module)
Zapewnia dostęp do usług płatnej telewizji. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika dostarczony z modułem CAM.

Uwaga

 • Nie należy umieszczać karty inteligentnej bezpośrednio w gnieździe CAM telewizora. Należy ją umieścić w module CAM dostarczonym przez autoryzowanego przedstawiciela.
 • Moduł CAM nie jest obsługiwany w niektórych krajach/regionach. Należy o to zapytać autoryzowanego przedstawiciela.
 • Po przełączeniu na program cyfrowy po wcześniejszym korzystaniu z internetowego wideo może pojawić się komunikat CAM.
 • Nie należy wyjmować karty-atrapy ani osłony (dostępność zależy od modelu telewizora) z gniazda CAM telewizora w celu innym niż umieszczenie karty inteligentnej w module CAM.