Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Det går inte att ladda enheten.

  • Stäng av enheten och upprätta en USB-anslutning.
  • Koppla bort mikro-USB-kabeln (medföljer) och återanslut den igen.
  • Använd mikro-USB-kabeln (medföljer).
  • Du rekommenderas att ladda upp batteriet i lämplig omgivande temperatur på mellan 10°C till 30°C.
  • Starta datorn och anslut denna enhet.
  • Avbryt datorns vilo- eller hibernateläge.
  • Anslut mikro-USB-kabeln (medföljer) direkt till datorns USB-anslutning.