Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Felsökning

Felsökning

Det går inte att ansluta enheten till kameran via Wi-Fi.

Det går inte att starta enheten.

Strömmen till enheten stängs plötsligt av.

Det går inte att ladda enheten.

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.

Varningsindikatorer och felmeddelanden

Felvisning på Live-View-fjärrkontrollen