Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Så här använder du

Läs detta först

Identifiering av delarna

Skärmvisning vid enkel anslutning

Skärmvisning vid multianslutning

Komma igång

Ladda denna enhet

Fästa en rem i enheten

Slå på/stänga av strömmen till denna enhet

Ställa in datum och tid

Ansluta denna enhet till en kamera via Wi-Fi (enkel anslutning)

Ansluta denna enhet till flera kameror via Wi-Fi (multianslutning)

Tagning

Spela in filmer och ta stillbilder

Ändra inställningarna

Lista över inställningsalternativ

Tagningsinställningar

Inställningar anslutna enheter

Inställningar fjärrkontroll

Visning

Spela upp bilderna

Växla skärmindikator

Radera bilder

Övrigt

Försiktighetsåtgärder

Listan över tidsskillnaden mellan världens huvudstäder

Specifikationer

Varumärken

Angående licensen

Vård och förvaring

Batteri

Kassering av enheten