Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Strömmen till enheten stängs plötsligt av.

  • Ladda upp batteriet tillräckligt.
  • Om du inte har använt enheten under en längre tid kommer batteriets effektivitet förbättras om du laddar upp och laddar ur det flera gånger.