Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Det går inte att ansluta enheten till kameran via Wi-Fi.

  • Försök med funktionen nedan om det inte går att ansluta kameran till denna enhet på rätt sätt.

    Kontrollera så att kamerans och enhetens anslutningsläge är inställt på enkel anslutning. Ändra annars anslutningsläge och anslut igen.