Live-View-fjärrkontrollRM-LVR2

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.

  • Det här kan inträffa när du använder enheten där det är extremt varmt eller extremt kallt.
  • En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och den faktiska återstående batteriladdningen. Du kan rätta till detta genom att ladda ur batteriet helt en gång och sedan ladda upp det.
  • Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår kan det hända att batteriet är utslitet. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.