دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصاویر را به کامپیوتر خود وارد کرده و از آنها استفاده کنید (PlayMemories Home)

شما می توانید فیلم ها و تصاویر ساکن را به کامپیوتر خود وارد کرده و آن ها را در راه های گوناگونی استفاده نمایید.

PlayMemories Home برای وارد کردن فیلم های XAVC S یاAVCHD به کامپیوترتان ضروری است.

A: تصاویر را از این محصول وارد کنید

B: عملکردهای زیر روی یک کامپیوتر شخصی Windows نیز در دسترس هستند

C: مشاهده تصاویر در تقویم

D: ایجاد یک دیسک فیلم

E: آپلود تصاویر بر سرویس های آنلاین

F: پخش تصاویر وارد شده

G: تصاویر را روی PlayMemories Online به اشتراک بگذارید

نصب نرم افزار PlayMemories Home روی کامپیوتر خود

PlayMemories Home را می توان از آدرس زیر دانلود کرد.

http://www.sony.net/pm/‎