دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

عیب یابی

عیب یابی

اگر مشکلی دارید

عملیات کلی

باطری ها/منابع نیرو

نمایشگر

نمایاب

کارت حافظه

ضبط

پخش

Wi-Fi

ویرایش فیلم ها/عکس ها روی این محصول

پخش روی یک تلویزیون

کپی/اتصال به دستگاه های دیگر

اتصال به یک کامپیوتر

نمایش خود عیب یابی/نشانگر های هشداردهنده

نمایش خود عیب یابی/نشانگر های هشداردهنده

پیام های خطا درحین ارسال زنده

پیام های هشداردهنده

پیام های هشداردهنده