دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

مدت زمان شارژ/مدت زمان ضبط فیلم ها/تعداد عکس های قابل ضبط