دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نصب نرم افزار PlayMemories Home روی کامپیوتر خود

نصب کردن نرم افزار PlayMemories Home روی کامپیوترتان، شما را قادر می سازد از تصاویر ضبط شده خود استفاده کنید.

 1. برای دانلود نرم افزار PlayMemories Home، با استفاده از یک جستجوگر اینترنت روی کامپیوترتان به صفحه دانلود زیر دسترسی پیدا کنید.

  http://www.sony.net/pm/‎

  • نرم افزار را مطابق با دستورات روی صفحه نصب کنید.
  • هنگامیکه نصب کامل شد، PlayMemories Home شروع می شود.
  • اگر نرم افزار PMB ‏(Picture Motion Browser) بر کامپیوترتان نصب شده است، به وسیله نرم افزار PlayMemories Home بازنویسی خواهد شد. PlayMemories Home را به عنوان نرم افزار جانشین PMB استفاده کنید.
 2. این محصول و کامپیوتر خود را با کابل USB میکرو متصل کنید.
  • اگر نرم افزار PlayMemories Home هم اکنون روی کامپیوترتان نصب شده، این محصول را به کامپیوتر خود متصل کنید. در آن صورت عملکردهایی که می توانند با این محصول مورد استفاده قرار گیرند در دسترس خواهند بود.

  به ترمینال مالتی/میکرو USB

  کابل USB میکرو

  به فیش USB کامپیوترتان

نکته

 • به عنوان یک مدیر وارد کامپیوتر خود شوید.
 • ممکن است لازم باشد کامپیوتر خود را دوباره روشن کنید. هنگامیکه که مجبور به دوباره روشن کردن شدید، دستورات روی صفحه را دنبال کنید.
 • بسته به شرایط استفاده، DirectX می تواند بعدا نصب شود.

راهنمایی

 • برای جزئیات در مورد PlayMemories Home، به راهنمای PlayMemories Home مراجعه کنید.