دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

جدا کردن این محصول از کامپیوتر

این محصول را از کامپیوتر متصل شده با کابل USB جدا کنید.

  1. را در جعبه وظیفه کلیک کرده و سپس را کلیک کنید.
    • اگر از یک کامپیوتر Windows Vista استفاده می کنید، را در جعبه وظیفه کلیک کنید.
  2. پیغام نشان داده شده روی صفحه کامپیوتر را کلیک کنید.
  3. - [بله] را روی نمایشگر LCD انتخاب کنید و سپس کابل USB را جدا کنید.

نکته

  • اگر از یک کامپیوتر Mac استفاده می کنید، قبل از جدا کردن، آیکن کارت حافظه یا درایو را کشیده و در سطل زباله بیندازید. اتصال با کامپیوتر رها می شود.
  • اگر از یک کامپیوتر Windows 7 یا Windows 8 استفاده می کنید، آیکن جداسازی ممکن است نشان داده نشود. در این صورت، می توانید اتصال را بدون انجام دادن عملیات بالا رها سازید.