دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

ایجاد یک دیسک Blu-ray

شما می توانید یک دیسک Blu-ray را با یک فیلم AVCHD که قبلا به یک کامپیوتر وارد کرده اید ایجاد کنید.

برای ایجاد یک دیسک Blu-ray، ‏"BD Add-on Software" باید نصب شده باشد.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/‎

  • کامپیوتر شما باید ایجاد دیسک های Blu-ray را پشتیبانی کند.
  • رسانه BD-R (غیرقابل بازنویسی) و BD-RE (قابل بازنویسی) برای ایجاد دیسک Blu-ray در دسترس هستند. شما نمی توانید به محتوای هیچیک از انواع دیسک پس از ایجاد دیسک چیزی اضافه کنید.
  • برای پخش یک دیسک Blu-ray که با یک فیلم ضبط شده در کیفیت تصویر [AVCHD]/[کیفیت 60p] (دستگاه سازگار با ‎‎1080 60i‎) / [کیفیت 50p] (دستگاه سازگار با ‎‎1080 50i‎) ایجاد شده، شما به دستگاهی احتیاج دارید که با AVCHD نسخه فرمت 2.0 مطابقت داشته باشد.
  • شما نمی توانید تصاویر MP4 یا XAVC S را روی یک دیسک Blu-ray ذخیره کنید.