دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نکاتی در مورد استفاده از هارد دیسک خارجی USB

احتیاط ها را هنگام استفاده از هارد دیسک خارجی USB بخوانید.

نکته

 • برای این عملیات، شما به کابل آداپتور USB VMC-UAM2 (فروش جداگانه) نیاز دارید.
 • آداپتور برق متناوب AC را به این محصول متصل کنید و سپس آداپتور برق متناوب AC را به یک پریز برق متصل کنید.
 • به دفترچه راهنمای ضمیمه شده به دستگاه رسانه خارجی مراجعه نمایید.
 • شما ممکن است نتوانید از دستگاه های رسانه خارجی با عملکرد رمز استفاده کنید.
 • سیستم های فایلی که این محصول شناسایی می کند FAT32/exFAT/NTFS هستند. برای استفاده از یک دستگاه رسانه خارجی فرمت شده با یک سیستم فایلی که این محصول نمی تواند شناسایی کند، آنرا قبلا روی کامپیوتر خود و غیره فرمت کنید. قبل از فرمت کردن، مطمئن شوید که هیچ داده مهمی بر رسانه خارجی وجود ندارد زیرا فرمت کردن داده ها را پاک می کند.
 • عملیات با همه دستگاه هایی که الزامات کار را دارا می باشند تضمین نمی شود.
 • تعداد صحنه هایی که شما می توانید بر روی دستگاه رسانه خارجی ذخیره کنید به ترتیب زیر است. حتی اگر دستگاه رسانه خارجی فضای خالی داشته باشد، شما نمی توانید صحنه ای را که از تعداد زیر بیشتر باشد ذخیره کنید.
  • فیلم های XAVC S: حداکثر 9,999
  • فیلم های AVCHD: حداکثر 3,999
  • مجموع عکس ها و فیلم های MP4: حداکثر 40,000
 • تعداد صحنه ها ممکن است بسته به نوع تصاویر ضبط شده کمتر باشد.
 • اگر این محصول دستگاه رسانه خارجی را تشخیص نمی دهد، عملیات زیر را امتحان کنید.
  • کابل آداپتور USB را دوباره به این محصول متصل کنید.
  • اگر دستگاه رسانه خارجی دارای سیم برق متناوب AC است، آن را به یک پریز برق وصل کنید.
 • شما نمی توانید تصاویر را از یک دستگاه رسانه خارجی به این محصول کپی کنید.

دستگاه هایی که نمی توانند به عنوان یک دستگاه رسانه خارجی مورد استفاده قرار گیرند

 • دستگاه های زیر نمی توانند به عنوان یک دستگاه رسانه خارجی مورد استفاده قرار گیرند:
  • درایو دیسک معمولی مانند درایو CD یا DVD
  • دستگاه های رسانه متصل شده از طریق یک هاب USB
  • دستگاه های رسانه با هاب USB داخلی
  • کارت خوان