دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

اگر مشکلی دارید

اگر در استفاده از این محصول به مشکلی برخوردید، مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. آیتم های زیر "عیب یابی" را بررسی کنید و این محصول را بازرسی کنید.
  2. منبع برق را قطع کنید، منبع برق را دوباره حدود 1 دقیقه بعد وصل کنید، و این محصول را روشن کنید.
  3. [بازآغازسازی] را انجام دهید.
    • اگر شما [بازآغازسازی] را انتخاب کنید، تمام تنظیمات، از جمله تنظیم ساعت بازتنظیم می شوند.
  4. با فروشنده Sony یا تعمیرگاه مجاز محلی محصولات Sony تماس بگیرید.

نکته

  • ممکن است راه اندازی یا تغییر حافظه داخلی (مدل های با حافظه داخلی) فعلی این محصول، بسته به مشکل مورد نیاز باشد.

    اگر این کار را انجام دهید، داده های ذخیره شده بر روی حافظه داخلی (مدل های با حافظه داخلی) حذف خواهند شد. اطمینان حاصل کنید که پیش از ارسال این محصول برای تعمیر، داده های حافظه داخلی (مدل های با حافظه داخلی) را در رسانه دیگر (کپی پشتیبان) ذخیره کنید. ما در صورت از دست رفتن داده حافظه داخلی (مدل های با حافظه داخلی) غرامت نخواهیم پرداخت.

  • در حین تعمیر، ممکن است ما حداقل مقداری از داده های ذخیره شده بر روی حافظه داخلی (مدل های با حافظه داخلی) را به منظور یافتن مشکل بازبینی کنیم. البته، فروشنده Sony شما داده های شما را کپی یا ذخیره نخواهد کرد.