دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

دستگاه روشن نمی شود.

  • یک بسته باطری شارژ شده را به این محصول متصل کنید.
  • سرشاخه آداپتور برق متناوب AC از پریز برق جدا شده است. آنرا به یک پریز برق وصل کنید.