دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

با اینکه دستگاه روشن است این محصول کار نمی کند.

  • سیم برق آداپتور برق متناوب AC را از پریز برق کشیده و یا بسته باطری را از دوربین جدا کنید، و پس از 1 دقیقه دوباره آن را وصل کنید.