دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تنظیمات منو بطور خودکار تغییر داده شده اند.

  • درحینی که خودکار هوشمند فعال است، بعضی تنظیمات منو مربوط به کیفیت تصویر به صورت خودکار تغییر داده خواهند شد.
  • هنگامی که شما میان وضعیت های ضبط فیلم، ضبط عکس و پخش تغییر وضعیت می دهید، آیتم های منوی زیر به تنظیمات پیش فرض باز می گردند.
    • [محو کننده]
    • [تایمر خودکار]