دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

این محصول داغ می شود.

  • بدنه دوربین و باتری ممکن است بدلیل استفاده، گرم شوند – این عادی است.