دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

دستگاه ناگهان خاموش می شود.

  • از آداپتور برق متناوب AC استفاده کنید.
  • در تنظیم پیش فرض، اگر برای مدت 2 دقیقه از این محصول استفاده نشود بطور خودکار خاموش می شود ([صرفه جوئی در نیرو]). تنظیم [صرفه جوئی در نیرو] را تغییر داده، یا دوباره روشن کنید.
  • باطری را شارژ کنید.