دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

چراغ POWER/CHG (شارژ) در حالیکه باطری در حال شارژ شدن است روشن نمی شود.

  • این محصول را خاموش کنید.
  • بسته باطری را بطور صحیح به این محصول متصل کنید.
  • سیم برق را درست به پریز برق متصل کنید.
  • شارژ باطری تکمیل شده است.