دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

چراغ POWER/CHG (شارژ) در حالیکه باطری در حال شارژ شدن است چشمک می زند.

  • هنگامی که باطری با استفاده از کابل USB در حال شارژ شدن است، کابل USB را جدا کرده و دوباره آن را وصل کنید.
  • چنانچه دمای باطری بسیار بالا یا پایین باشد، شما ممکن است قادر نباشید آن را شارژ کنید.
  • بسته باطری شارژ شده را درست به این محصول متصل کنید. در صورتی که مشکل رفع نشد، آداپتور برق متناوب AC را از پریز برق جدا کنید و با فروشنده Sony خود تماس بگیرید. احتمال دارد که بسته باطری آسیب دیده باشد.