دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

باقیمانده نیروی باطری به درستی نمایش داده نمی شود.

  • دمای محیط بسیار بالا یا پایین است. این عادی است.
  • باطری به اندازه کافی شارژ نشده است. باطری را دوباره شارژ کامل کنید. اگر مشکل ادامه داشت، از باطری دیگری استفاده کنید.
  • بسته به محیطی که این محصول استفاده می شود، ممکن است باقیمانده نیروی باطری نشان داده شده صحیح نباشد.