دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

آیتم های منو خاکستری شده اند.

  • شما در حالت ضبط/پخش جاری نمی توانید آیتم های خاکستری را انتخاب کنید.
  • چند عملکرد وجود دارند که شما نمی توانید بطور همزمان بکار گیرید.