دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نقطه هایی به شکل یک شبکه روی نمایشگر وجود دارد.

  • اين نقاط یک نتیجه عادی جريان ساخت نمایشگر مى باشند و به هيچ وجه اثرى روى ضبط ندارند.