دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

اگر برای مدتی با این محصول کار نکنید، نور زمینه نمایشگر LCD خاموش می شود.

  • در تنظیم پیش فرض، اگر برای بیش از حدود 1 دقیقه با این محصول کار نکنید، نور زمینه نمایشگر LCD به طور خودکار خاموش می شود ([صرفه جوئی در نیرو]).