دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصویر نمایاب واضح نیست.

  • اهرم تنظیم لنز نمایاب را تا وقتی که تصویر به وضوح ظاهر شود، حرکت دهید.