دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصاویر ذخیره شده در کارت حافظه را نمی توان حذف کرد.

  • حداکثر تعداد تصاوير می توانید حذف کنید در صفحه فهرست در یک زمان 100 است.
  • شما نمی توانید تصاوير محافظت شده را حذف کنید.