دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نام فایل داده ها بطور صحیح نشان داده نمی شود یا چشمک می زند.

  • فایل خراب شده است.
  • فرمت فایل توسط این محصول پشتیبانی نمی شود.