دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصاویر نمی توانند پخش شوند یا کارت حافظه شناخته نمی شود.

  • دستگاه پخش، پخش کارت های حافظه را پشتیبانی نمی کند.