دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

عکس ها را نمی توان ضبط کرد.

 • شما نمی توانید عکس ها را همراه با موارد زیر ضبط کنید:
  • [ضبط آرام ملایم]
  • [تصویربرداری گلف]
  • [ضبط سرعت بالا]
  • [محو کننده]
 • هنگامیکه [فرمت فایل] روی [XAVC S 4K] تنظیم شده و [ضبط ویدئوی دوتایی] روی [روشن] تنظیم شده، شما نمی توانید روی وضعیت ضبط فیلم درحین ضبط یک فیلم، عکس بگیرید.
 • بسته به [وضعیت ضبط] یا [نرخ فریم] انتخاب شده، این محصول نمی تواند درحالیکه در وضعیت ضبط فیلم قرار دارد عکس بگیرد.
 • هنگامیکه شما یک آیتم [جلوه تصویر] را انتخاب می کنید، نمی توانید در وضعیت ضبط فیلم، عکس بگیرید.
 • هنگامیکه [SteadyShot] روی [فعال هوشمند] تنظیم شده، شما نمی توانید در حالت فیلمبرداری، عکس بگیرید.